Speed Group

Vi på Speed Group ser vikten av att satsa på dagens ungdomar.

Vi tror på ungdomarna, och med hjälp av Destination Gymnasiet får många det stöd de behöver för att lyckas få sin gymnasiebehörighet. Detta lägger grunden för deras framtid oavsett vad de har haft för förutsättningar tidigare i och utanför skolan.

Vi vill medverka till ett hållbart samhälle där alla måste vara med och samverka. Dagens ungdomar är vår framtid!

Om oss:

Speed Group erbjuder hållbara, flexibla och innovativa lösningar för komplexa logistik- och personalutmaningar. Bemanning, rekrytering, utbildning, logistik och transportlösningar är en del av det vi arbetar med på Speed!

#destinationgymnasiet