Du som företag kan bidra till att
fler ungdomar når sina drömmar

Vill ditt företag vara med och göra skillnad?

Att bli partner och stötta Destination Gymnasiets arbete gör att vi kan jobba för att fler elever ges möjlighet att lämna grundskolan med betyg i matematik -väl förberedda för gymnasiet.
Mår boråsarna bra, och tillåts lyckas, kommer staden alltid utvecklas och bli en bättre plats för oss alla.

Som partner får man en plats i Destination Gymnasiets ledningsgrupp. Vi träffas två gånger per år uppdaterar vad som har hänt sen senaste mötet och diskuterar hur vi kan utveckla arbetet framåt i en positiv riktning. Ofta så är det ett av partnerföretagen som håller i träffen och på så vi så får vi ta del av varandras verksamheter på ett fint sätt.

Välkommen att höra av dig till Destination Gymnasiet, vi behöver dig!

Våra partners

#destinationgymnasiet