Destination Gymnasiet samarbetar med de flesta grundskolor i Borås

Kostnadsfri mattehjälp

Destination Gymnasiet är kostnadsfritt för skola och elev och finansieras av fina företag från Borås näringsliv.

Möjligheten att komma till Destination Gymnasiet är ett fint erbjudande till elever i årskurs 9 som saknar, eller riskerar att tappa, betyg i matematik, en chans att i små grupper plugga vid ett extra tillfälle i veckan.

Eleven utgår från det hen jobbar med i skolan och vi jobbar med repetition för att befästa och förankra det eleven gjort under veckan på sina lektioner i matematik. Finns det tid över förbereder vi för nästkommande vecka så att eleven har en bättre förförståelse.

Vi har ett begränsat antal platser. Vi har ingen möjlighet att hålla på platserna utan kommer fördela dem till de skolor som hört av sig i början på terminen. Finns det platser kvar så tar vi såklart emot sen anmälan.

Våra partners

#destinationgymnasiet