Om Destination Gymnasiet

OM OSS

Destination Gymnasiet startades 2014 av Åsa Molander, grundare och ägare till läxhjälpsföretaget GradeUp. Vi är icke vinstdrivande och vi finansieras av sponsring från organisationer och företag i Borås näringsliv. Vi tar emot ca 60 elever per år och vi samarbetar med flera av Borås högstadieskolor.

Elever i årskurs 9 är prioriterade att få delta på matten på söndagar.

Vad kostar det?

Matten på söndagar är kostnadsfritt för eleverna. Satsningen är finansierad av fina företag ur Borås näringsliv.

Vårt mål

Vi brinner för att ge Borås ungdomar en ärlig chans att skapa sig den framtid de drömmer om, att fylla sin potential och inte hamna utanför samhället.
Under de år vi drivit Destination Gymnasiet har drygt 90% av våra elever klarat godkänt betyg i matematik. Det är en bra siffra, men vi är inte nöjda ännu! Vårt mål är att 100% av våra elever ska klara sig.

FÖRVÄNTNINGAR

Våra förväntningar är att alla elever, 100%, ska nå minst godkänt betyg. Att vi förväntar oss att eleven kan, är en förutsättning för att de ska tro på sig själva. Vi jobbar pedagogiskt och metodiskt, engagerat och ihärdigt varje söndag för att ge eleverna det extra som de behöver för att nå sina delmål och mål.

Våra partners

#destinationgymnasiet