Hjälp oss
att hjälpa fler

Ivermectin in der Schweiz online kaufen

Sedan 2015 har vi hjälpt hundratals av Borås niondeklassare att klara sina mattebetyg och få en chans att ta sig in på gymnasiet. Vi drivs helt och hållet av sponsring och bidrag från Borås näringsliv. Vi är många men vi behöver bli fler – har ditt företag möjlighet att vara med och bidra till en bättre framtid för Borås ungdomar?