Så här går det till

Eleverna utgår från det material de jobbar med i skolan. Under studiepassen får eleven de extra förklaringar av studiecoachen som behövs för att tydliggöra och befästa det som gåtts igenom på lektionerna i skolan. Finns tid så förbereder man för det som ska tas upp på nästkommande lektioner så att eleven har en förförståelse och enklare kan hänga med.

”Jag har fått mycket bättre självförtroende i matten nu, och jag får alltid hjälp när jag behöver”

– Elev årskurs 9

SÖNDAGAR PÅ SIMONSLAND

Vi är på Nordiska Textilakedemin i Simonsland vid varje studietillfälle. Eleven kommer bort från sin ursprungliga skolmiljö och sin identitet man har på sin skola. Genom att skapa nya konstellationer hamnar eleven i ett nytt sammanhang. De träffar andra elever från olika delar av Borås som alla är där med samma målsättning. Vi arbetar medvetet på att skapa en omgivning där betoning läggs på att stärka elevernas självkänsla, självförtroende och motivation.

Studiecoacherna

Studiecoacherna har kvalificerad ämneskunskap och förmåga att motivera och inspirera eleverna. De vet hur viktigt studieteknik är och vilken arbetsinsats som krävs för att lyckas väl. Studiecoacherna har ingen bedömande eller betygsättande funktion utan finns till för att förklara och befästa det eleverna gjort i skolan.

Studiegrupper

Våra grupper består av 2-5 elever. Vi försöker att placera elever från samma skolor i olika grupper, detta för att eleven ska få ro att koncentrera sig helt och hållet på matematiken och kunna lämna den eventuella roll man har i skolmiljön bakom sig.

Våra partners

#destinationgymnasiet