Nordiska Textilakademin

Varför är vi med?

Alla ungdomar skall ha sin chans i livet och då är behörighet till gymnasiet viktigt, men också för att få den grund som behövs för ett yrkesverksamt liv. Genom att erbjuda lokaler vill vi också bjuda in till att få kännedom om den bransch vi verkar inom och den bransch som många är yrkesverksamma inom i vår bygd.

Om Nordiska Textilakademin

Nordiska Textilakademin är det nya gemensamma namnet för tidigare Proteko utbildning och Nordisk Designskola.

Vår målsättning att vara den utbildningsverksamhet i Sverige som tillgodoser de yrkesutbildningar som den textila branschen efterfrågar. Idag har vi heltidsutbildningar som leder till jobb som designer, inköpare, tekniker och säljare inom textil, mode och funktion.

Vi är tillgängliga, flexibla och individuella och vi arbetar för att göra kvalificerad yrkesutbildning tillgänglig för alla såväl för de som vill in i branschen som för de som är i branschen och vill hänga med i den värld vi lever i, som ständigt förändras och som ständigt ställer nya krav.

Nordiska Textilakademin är först i Sverige med e-handelslösningar för utbildningar inom textilbranschen.  Se https://katalog.nordiskatextilakademin.se/

#destinationgymnasiet