Vi har tre olika tider:

Morgontiden: 10-11:30
Lunchtiden: 12:15-13:45
Eftermiddagstiden: 14:00-15:30