Som elev så sitter man i en grupp med mellan 2 till 3 andra elever. Totalt tar vi emot 50-60 elever per läsår.